Zorgna is er voor 

 uitvaartondernemers 

EN NABESTAANDEN

Wij geloven in

innovatieve

producten

en ideëen

Zorgna ondersteunt sinds 2006 meer dan duizend uitvaartondernemers in Europa bij het verlengen van hun dienstverlening ná de uitvaart. Met vernieuwende producten en ideeën willen we de nazorg van uitvaartondernemers nóg beter maken, bijvoorbeeld met Zorgen erna en Nabestaandendesk. Tegelijkertijd helpt Zorgna nabestaanden om om te gaan met hun gevoelens na het verlies van een dierbare. Hiertoe biedt Zorgna verschillende papieren uitgaven en bijvoorbeeld ook de online herdenkingsplek Memori.

Zorg voor

mensen

Het verlies van een dierbare en de diepe gevoelens die daarbij horen, zijn onontkoombaar in ieder mensenleven. Dit geldt voor ouderen, maar ook voor jonge mensen. Hoe we hiermee omgaan, is bepalend voor ons geluk en de gevoelens die we de rest van ons leven meedragen. Zorgna vindt het daarom belangrijk dat na het overlijden van een dierbare informatie en (praktische) ondersteuning toegankelijk en bereikbaar is. Omdat het mensen helpt en ondersteunt in hun verdere leven en bij hun geestelijke welzijn.

“Uitvaartondernemers zijn enorm belangrijk voor mensen die met een groot verlies worden geconfronteerd.”

Samen

nabestaanden helpen

Uitvaartondernemers zijn enorm belangrijk voor mensen die met een groot verlies worden geconfronteerd. Hun rol in het proces is cruciaal, net als de ondersteuning bij het leren omgaan met verlies. Uitvaartondernemers moeten daarbij zeer veelzijdig zijn, omdat hun dienstverlening zich binnen een breed werkgebied afspeelt. Samen met Zorgna kunnen uitvaartondernemers hun klanten helpen met praktische informatie en bij het leren omgaan met verlies.

“Door de producten en diensten van Zorgna in uw dienstverlening te integreren, maakt u uw onderneming zichtbaar tot ver na de uitvaart.”

Online

platforms

voor nabestaanden

Zorgna ontwikkelde een aantal nazorg producten voor specifieke doelgroepen: volwassenen, kinderen en ouders/opvoeders. Naast papieren uitgaven biedt Zorgna online dienstverlening via de platforms Nabes, Nabestaandendesk en Memori. Op Nabes en Nabestaandendesk vinden nabestaanden online hulp bij de afwikkeling van een nalatenschap. Memori is Nederlands grootste online herdenkingswebsite, waar nabestaanden, familieleden, vrienden en betrokkenen hun herinneringen aan een overledene kunnen delen

“Ik kreeg bericht dat er op de Memori die ik had aangemaakt voor een familie negenhonderd reacties en herinneringen zijn geplaatst. Dat zoveel mensen iets plaatsen, betekent echt veel voor de nabestaanden.”

- Uitvaartondernemer -

Innovating

aftercare

Zorgna staat voor innovatie in de nazorg en met onze vernieuwende producten en diensten richten wij ons op uitvaartondernemers, die hun dienstverlening tot na de uitvaart willen verlengen. Uitgangspunt daarbij is dat een klein en onverwacht gebaar van de uitvaartonderneming van grote betekenis is voor de nabestaanden. Door de producten en diensten van Zorgna in uw dienstverlening te integreren, maakt u uw onderneming zichtbaar tot ver ná de uitvaart. Bij de nabestaanden, maar ook bij de mensen om hen heen.