Memori

Folder
Posters
1 februari 2019
Memori geschenkdoos
1 februari 2019
Show all

Memori Folder

Memori is Nederlands grootste online herinneringsplatform. Het is de plaats waar verhalen, herinneringen, foto’s en condoleances samen komen. Om uw klanten hierover te informeren, hebben we een prachtige folder voor u gemaakt.

Mooie verhalen, dierbare herinneringen
Bij een afscheid komen vaak mooie verhalen, dierbare herinneringen en foto’s naar boven. Bij de directe nabestaande(n), maar ook bij vrienden, familieleden, kennissen en collega’s. Op Memori kunnen al deze verhalen, foto’s, reacties en herinneringen samenkomen. Zo gaan ze nooit meer verloren en doen ze recht aan iemands leven. De folder vertelt het complete Memori-verhaal.

Wanneer in te zetten?
Wij adviseren de folder kort na een overlijden aan de nabestaanden te overhandigen. Natuurlijk kan dat ook na de uitvaart voor mensen die er zelf mee aan de slag willen. De ervaring leert echter dat hoe sneller een persoonlijke Memori bekend is, hoe meer reacties erop komen. Daarom adviseren we ook om de persoonlijke Memori op de rouwkaart te communiceren en een kaartje toe te voegen aan de verzendenvelop.

Gratis verkrijgbaar
De folders zijn kosteloos voor de gebruikers van Memori.

Lees meer over Memori

Geschenkdoos
Wilt u Memori ná de uitvaart inzetten? Kijk dan ook even naar de speciale Memori geschenkdoos.